"ВЧИТЕЛІ ЗА ДЕМОКРАТІЮ ТА ПАРТНЕРСТВО" ЗВЕРНУЛИСЬ ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ПІДТРИМАТИ ВИКЛАДАННЯ "УРОКІВ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ"

Організація "Вчителі за демократію та партнерство", що виконує проект "Освіта для сталого розвитку в дії", разом зі своїми партнерами по проекту звернулися до Міністерства освіти і науки України з проханням  підтримати викладання у школах "Уроків для сталого розвитку" та розглянути можливість інтегрування цього предмета в інваріантну частину навчального плану.

Спочтку трохи важливої статистики:

— за останні п'ять років у 14 областях України більше 250 000 учнів вивчали "Уроки для сталого розвитку" — предмет, що був розроблений у межах проекту "Освіта для сталого розвитку в дії;

— За даними статистики проекту, в середньому кожна родини учня, який навчається цього предмета, скорочує витрати води на 10-12%, електрики на 17%, скорочує кількість сміття — на 27, 5%;

— Реальним досягненням у багатьох ЗНЗ, що беруть учать у проекті, також стає висока соціальна активність дітей у територіальній громаді;

— Спеціальні дослідження, що проводив, зокрема Інститут педагогіки НАПНУ, свідчать, що результатом навчання насамперед стали не знання, а нові навички й моделі поведінки учнів і їх батьків — ресурсозбережувальні, екодоцільні й соціально адаптовані...
 
Це з найважливіших і найпрактичніших, на нашу думку, результатів проекту, який за всі п'ять років залишився поза увагою Міністерства освіти і науки. Зважаючи на досягнення проекту і загрозу можливості надалі викладати "Уроки для сталого розвитку" у школах, під час фінальної конференції, що відбулася у листопаді цього року, ми з учасниками та партнерами вирішили вчергове звернутися до МОН України за підтримкою.
 
Публікуємо текст листа, який цими днями надіслали
 
Шановний Сергію Мироновичу!
 
Звертаємося до Вас за дорученням учасників фінальної конференції за довготривалим (2010 – 2015 рр.) українсько-шведським проектом "Освіта для сталого розвитку в дії”.
 
Названий проект здійснювали в партнерстві НУО “Вчителі за демократію та партнерство” Вчителі За Демократію (Україна), Global Action Plan International (Швеція) та Інститут педагогіки НАПН України за підтримки Королівства Швеції Embassy of Sweden in Kyiv. У ході проекту було створену цілу систему навчальних курсів, об’єднаних в інноваційний інтегрований навчальний предмет “Уроки для сталого розвитку в дії”, програма якого сьогодні охоплює учнів з 5 (дошкільні навчальні заклади) до 15 років (1-9 класи загальноосвітньої школи).
 
За останній шість років цей предмет було імплементовано в навчальні плани ЗОНЗ як курси за вибором, факультативи, цикли виховних занять, гуртки тощо. Всього за 2010-2015 роки у 14 областях України “Уроки для сталого розвитку” вивчили більше 250 000 учнів і викладали більше 500 спеціально підготовлених учителів. Розроблено для кожного класу (вікової групи) більше 12 навчальних і методичних посібників, інших засобів навчання, що надруковані тиражем більше 100 000 примірників і безкоштовно передані у школи.
 
Спеціальні дослідження свідчать, що результатом навчання насамперед стали не знання, а нові навички й моделі поведінки учнів і їх батьків — ресурсозбережувальні, екодоцільні й соціально адаптовані. За даними статистики проекту, в середньому кожна родини учня, який навчається цього предмета, скорочує витрати води на 10-12%, електрики на 17%, скорочує кількість сміття — на 27, 5%. Реальним досягненням у багатьох ЗНЗ також стає висока соціальна активність дітей у територіальній громаді.
 
Таким чином можна говорити про реальний соціальний ефект викладання предмета, тим більш актуальним в умовах боротьби за енергоефективне суспільство в нашій країні.
 
Видатні досягнення України, а розроблений предмет не має аналогів у європейській практиці, презентувались на багатьох міжнародних конференціях (зокрема лише в останні два роки у Швейцарії, Литві, Латвії, Естонії, Нідерландах, Швеції, Хорватії, Польщі, Грузії) і в засобах масової інформації, в загальнонаціональних, міжнародних й зарубіжних, а також у наукових виданнях (за останні два роки більше 60 телесюжетів, 15 радіоефірів, більше 50 публікацій), де відзначались достатньо високо як за інноваційним характером, так і високими результатами. Учасники проекту навчали своїх колег у Білорусії, Грузії, Туркменістані. У В’єтнамі вже 4 рік адаптований та викладається цей предмет під назвою “Зелена планета”.
 
Разом з тим, ця єдина в Україні цілісна система навчання сьогодні під загрозою через відсутність будь-якої уваги з боку Міністерства освіти і науки та відсутність в Україні стратегії освіти для сталого розвитку (незважаючи на усі численні міжнародні зобов’язання держави з цього приводу).
 
Реальне скорочення варіативної частини за умов економічної кризи не дозволяє більшості ЗНЗ продовжувати викладання курсів.
 
Просимо розглянути можливість організаційної підтримки викладання “Уроків для сталого розвитку” у школах, які брали участь у проекті зі збереженням фінансування варіативної частини.
 
Вважаємо за потрібне також наголосити на необхідності розгляду у рамках реформування змісту освіти можливості інтегрування цього унікального та вкрай необхідного сьогодні українському суспільству предмета в інваріантну частину навчального плану.
 
З повагою
 
Директор інституту педагогіки НАПН України, 
д.п.н., проф. О. М. Топузов
 
Керівник відділу сприяння реформам Посольства Швеції
Крістіна Даніельссон
 
Керівник проекту, д.п.н., проф., 
чл.-кор. НАПН України О. І. Пометун

проект реалізовано партнерами: