Грифи Міністерства освіти та науки України


Усі посібники та програми курсу "Уроки для сталого розвитку" містять грифи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

  • 9-10 КЛАСИ. Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України – Протокол № 1 від 14 січня. 2014р. лист №141/12 Г-63 від 28.01.2014 Інституту  інноваційних технологій та змісту освіти.
  • 8 КЛАС. Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України – Протокол № 1 від 14 січня. 2014р , лист №141/12 Г-64 від 28.01.2014 Інституту  інноваційних технологій та змісту освіти.
  • 5 -7 КЛАСИ. Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України – Протокол № 1 від 14 січня. 2014р , лист №141/12 Г-62 від 28.01.2014 Інституту  інноваційних технологій та змісту освіти.
  • 3-4 КЛАСИСхвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки  України – Протокол № 4 від 29. 04. 2014р. лист №14.1/12- Г-674 від 8.05.2014 Інституту  інноваційних технологій та змісту освіти.
  • 1-2 КЛАСИ Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної радои з питань освіти Міністерства освіти і науки,– Протокол № 12 від 29. 11. 2013р. Лист лист №14.1/12 Г-341 від 06.03.2014 Інституту  інноваційних технологій та змісту освіти.

 Посібники та програми курсу з відповідними грифами МОН розміщені на сайті проекту у рубриці "Посібники і програми" й доступні для вільного завантаження.

проект реалізовано партнерами: