Про проект

 

Освіта для дітей

    У березні 2013 року розпочато другий етап проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії», розрахований на 2013-2015 роки. Проект реалізується благодійною організацією «Вчителі за демократію і партнерство»(Україна), та «Глобальний план дій», (Швеція) за підтримки Агенції з питань розвитку співпраці SIDA (Міністерство закордонних справ Швеції).

    Проект має на меті навчання учнів умінням та навичкам будувати власне життя та життя сім’ї, місцевої громади з урахуванням потреб сталого розвитку шляхом розробки та запровадження у практику діяльності загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів освіти України нового напряму - освіти для сталого розвитку.

   У 2010 – 2012 році відбувся перший етап проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії». У ході першого етапу реалізації проекту було розроблено низьку навчальних матеріалів з освіти для сталого розвитку у 3-8 класах. Надалі ці матеріали були запроваджені у навчальний процес загальноосвітніх шкіл України як курси за вибором, факультативи, гуртки, клубні та інші форми позакласних занять. У першому етапі проекту взяли участь 7 областей: Донецька, Житомирська, Київська Миколаївська, Тернопільська, Харківська та Черкаська та АР Крим.

   Освіта для сталого розвитку спрямована на формування у громадян України сталого, екологічного стилю повсякденного життя у домашньому господарстві, школі та місцевій громаді, що передбачає:

 • зменшення викидання сміття й марних витрат сировини;

 • раціональне споживання енергії та води;

 • збільшення частки екологічних продуктів у щоденних покупках тощо.

   На другому етапі до проекту приєднуються ще 7 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Рівненська, Хмельницька. Всього в другому етапі проекту беруть участь14 областей: Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська.

У проекті візьмуть участь:

 • 100-110 тис. учнів та їх родини, які навчаться будувати своє життя відповідно до потреб сталого розвитку;
 • майже 2500 вчителів і 400-500 директорів шкіл;
 • викладачі та методисти інститутів післядипломної освіти, працівники закладів позашкільної освіти у 14 областях;
 • майже 3000 членів територіальних громад.

Під час реалізації проекту передбачається:

 • розробка нових навчально-методичних матеріалів з освіти для сталого розвитку;
 • перевидання і видання нових підручників, посібників для вчителів і безкоштовне надання їх до загальноосвітніх шкіл областей учасників проекту;
 • навчання педагогів методиці проведення уроків та позакласних занять з тематики сталого розвитку;
 • загальний і регіональний консультативно-методичний супровід педагогів у кожній з областей - учасників;
 • проведення круглих столів, семінарів і науково-практичних конференцій з питань освіти для сталого розвитку;
 • видання кожні півроку електронного методичного журналу з проблем освіти для сталого розвитку;
 •  створення та діяльність екогруп по впровадженню принципів сталого розвитку у домашнє господарство;
 • поширення інформації про освіту для сталого розвитку через спеціальний веб-сайт та медіа-заходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

проект реалізовано партнерами: