Інформація про благодійну організацію "Вчителі за демократію та партнерство"

Організація існує з 2002 року і проводить активну освітню діяльність серед адміністраторів шкіл, вчителів та учнів України із запровадження інноваційних технологій навчання, виховання й особистісного зростання, публікує і розповсюджує відповідну літературу.

До нас ви можете звернутися за будь-якою інформацією стосовно наших програм і навчання, зокрема щодо проведення тренінгових занять для керівників шкіл відповідно до матеріалів, викладених у цьому посібнику.
Місія організації "Вчителі за демократію та партнерство"
Ми, об'єднані ідеями демократії та соціального партнерства, долучаючись до розбудови громадянського суспільства, шляхом злагодженої роботи команди професіоналів, ефективного використання наявних ресурсів та новітніх технологій, діємо в ім'я оновлення освітнього простору України.

Організація реалізує такі програми:

·         громадянської та правової освіти молоді — навчання молоді і дорослих основ демократії, механізмів реалізації та захисту прав і свобод людини, опанування нею знань щодо системи права і законодавства в Україні, розвиток правової культури та громадянських компетенцій, критичного мислення, умінь демократично розв'язувати суспільні проблеми та обстоювати права людини і власну позицію;

·         розвитку територіальних громад України — поширення учнівських соціальних проектів, що сприяють вихованню активних і компетентних громадян, здатних ефективно розв'язувати проблеми місцевого життя й співпрацювати з органами місцевого самоврядування;

·         впровадження новітніх інтерактивних технологій у практику загальноосвітніх навчальних закладів України — навчання і підвищення кваліфікації вчителів, викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, працівників системи післядипломної освіти, тренерів у сфері інноваційних методик; підготовка вчителів окремих предметів до запровадження інтерактивних технологій у викладання (історії, правознавства, етики, громадянської освіти, фізики, предметів, що вивчаються у початковій школі);

·         дебати — розвиток у молоді вмінь і навичок відстоювати власну позицію, відкрито і з різних точок зору обговорювати соціальні проблеми, навчання вчителів організації дебатних клубів та проведення дебатиих турнірів у навчальних закладах;

·         навчання основ освітнього менеджменту змін — підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів, формування лідерських умінь, навичок, рис особистості сучасного директора школи, підготовка директорів до управління змінами в діяльності навчального закладу;

·         освіта для стійкого розвитку (екологічний аспект) — курс навчальних  класних та позакласних занять для учнів основної школи з відповідною підготовкою вчителів.

Партнерами організації в Україні є Академія педагогічних наук України, Міністерство освіти та науки України, обласні інститути післядипломної освіти вчителів, середні загальноосвітні та вищі навчальні заклади, громадські організації, видавництва, що спеціалізуються на навчальній літературі.
У міжнародних проектах організація співпрацює з освітніми організаціями Азербайджану, Білорусі, Литви, Молдови, Польщі, США, Швеції.

Організація є членом Міжнародної освітньої дебатної асоціації та Мережі освітніх організацій України.

Організація пропонує:

·         набір методик і передових освітніх технологій навчання громадянській освіті, праву та правам людини;

·         навчальні матеріали — посібники для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, методичні посібники для вчителів, викладачів, тренерів;

·         навчання та підвищення кваліфікації вчителів і викладачів шляхом застосування інтенсивних тренінгових курсів;

·         інформацію та організаційну підтримку освітніх проектів місцевого рівня, спрямованих на демократизацію освіти;

·         консультативну допомогу, підвищення кваліфікації педагогічних колективів і супровід запровадження інноваційних технологій в окремому навчальному закладі;

·         інтеграцію діяльності організацій та установ, що працюють в галузі громадянської освіти та соціального партнерства.

проект реалізовано партнерами: